40 درصد واردات كشور از بندر امام انجام می‌شود
40 درصد واردات كشور از بندر امام انجام می‌شود

خانه 40 درصد واردات كشور از بندر امام انجام می‌شود

40 درصد واردات كشور از بندر امام انجام می‌شود

40 درصد واردات كشور از بندر امام انجام می‌شود ، خوزستان 7 بندر دارد كه از این تعداد 3 بندر استراتژیك هستند به طوری كه 40درصد واردات و 17 درصد صادران كشور از بندر امام صورت می‌گیرد

وی با بیان اینكه خوزستان از نظر حمل و نقل وزن بسیار بالایی دارد، گفت: از آنجا كه راه‌های استان سالانه بیش از 120 میلیون تردد را به خود می‌بیند بنابراین مدیریت این حجم از تردد كاری سخت و سنگین است.

مصدقی با اشاره به اینكه در 12 بهمن ماه سال 92 به این سمت منصوب شدم، عنوان كرد: در نخستین بازدید كاری به پایانه‌های مرزی استان مراجعه كردم و وضعیت خوبی را مشاهده نكردم.وی ادامه داد: همانجا با خود عهد كردم كه پایانه‌ها را توسعه دهیم و شرایط را برای تردد زائران عتبات عالیات سهولت بخشیم.

مدیركل سابق راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تصریح كرد: 60 میلیارد تومان اعتبارات این سازمان برای توسعه، بهسازی و زیرساخت های لازم در زمینه‌های مربوطه برای پایانه های شلمچه و چذابه هزینه شد.

وی گفت: 120 میلیارد تومان در ساخت مجتمع های  خدماتی رفاهی توسط بخش خصوصی و سازمان هزینه شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 136

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد