ناممکن شدن حمایت ترجیحی از صادرات به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان منطقه ای

صادرات

خانه اخبار صادرات

ناممکن شدن حمایت ترجیحی از صادرات به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان منطقه ای

عدم عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای حمایت ترجیحی از صادرات را ناممکن کرده است.محمود حجتی وزیر جهاد

2017-12-2 0

Ban on exports of goods to Tajikistan

Ban on exports of goods to Tajikistan Prohibition of export of goods to Tajikistan without specifica

2017-10-26 0

Reasons for the decrease in Iran’s foreign trade

Reasons for the decrease in Iran’s foreign trade Trade Group – Exceeding the value of ex

2017-10-26 0

The import of cement to Iraq was banned

The import of cement to Iraq was banned Cement imports to Iraq banned; The Iraqi cabinet on Tuesday

2017-10-26 0

Iran’s oil exports fell to 6.1 million barrels per day

Iran’s oil exports fell to 6.1 million barrels per day Iran’s oil exports fell to 6.1 mi

2017-10-26 0

Stop export of cement from Khorramshahr border

Stop export of cement from Khorramshahr border The head of the Ahwaz Chamber of Commerce said: ̶

2017-10-26 0

The share of caviar in Iran’s non-oil exports

The share of caviar in Iran’s non-oil exports The share of caviar in Iran’s non-oil expo

2017-10-26 0

Jewelry imports in Tajikistan are exempt from VAT

Jewelry imports in Tajikistan are exempt from VAT Jewelry imports in Tajikistan exempt from VAT; Taj

2017-10-26 0
1 2 3 15
Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp