موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

گمرک و ترخیص

موافقت نامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز انجام مذاكره، پیش امضا و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه

2017-10-26 0

Vehicle clearance certificates were electronic at customs

Vehicle clearance certificates were electronic at customs   Car clearance certificates at the c

2017-10-26 0

اطلاعیه گمرك درخصوص ثبت اطلاعات صادرات فرآورده‌های نفتی در پنجره واحد تجاری

اطلاعیه گمرك جمهوری اسلامی ایران درخصوص ثبت اطلاعات صادرات فرآورده‌های نفتی در پنجره واحد تجاری ، گم

2017-10-26 0

Facilitate the clearance of goods in Bushehr customs

Facilitate the clearance of goods in Bushehr customs Facilitating the clearance of goods, the superv

2017-10-26 0

Import process and review of clearance documents

Import process and review of clearance documents The process of importing and checking the clearance

2017-10-26 0

Improvement of activities by implementing a comprehensive system of customs affairs

Improvement of activities by implementing a comprehensive system of customs affairs Improvement of a

2017-10-26 0

توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی

توضیحات گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی

2017-10-26 0

Internet customs formalities for the export of goods at customs

Internet customs formalities for the export of goods at customs Customs formalities for the export o

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد