بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی

گمرک

گمرک

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی

تاریخ : 1393/08/21 ارگان صادر كننده : گمرك جمهوری اسلامی ایران شماره بخشنامه : 153368/362 پیوست مطلب

2017-10-26 0

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم عبور محموله های میوه از دستگاه ایكس ری

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم عبور محموله های میوه از دستگاه ایكس ری. طبق اعلام مسعو

2017-10-26 0

Customs Circular of the Islamic Republic of Iran on obtaining the difference from the total net weight

Customs Circular of the Islamic Republic of Iran on obtaining the difference from the total net weig

2017-10-26 0

ابـلاغ گمـرك جمـهوری اسلامـی ایـران در خصوص اعلام نـرخ ارزهای عـمده جهت اجرا در گمركات اجرایی از تاریخ 7/1/1395 لغایـت 13/1/1395

  مدیركل دفتر واردات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 307/3/73 مورخ 7/1/1395 را به شرح زیر اعل

2017-10-26 0

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه

2017-10-26 0
1 2 3 9
Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp