Control Valve(كنترل ولو)

استاندارد

Control Valve(كنترل ولو)

به نام خدا مقدمه : براساس تعریف ثبت شده در استاندارد ISA-S75.05 شیر كنترل (CONTROL VALVE) ابزاری است

2017-10-26 0

ترانسدیوسر و ترانسمیتر

به نام خدا ترانسدیوسر و ترانسمیتر چیست؟ ترانسدیوسر چیست؟ ترانسدیوسرها یا مبدلهای صنعتی برای تبدیل كم

2017-10-26 0

بازرسی فنی آسانسور(Inspection of Elevator)

به نام خدا بازرسی فنی آسانسورها آسانسور وسیله است متشكل از كابین و معمولا وزنه تعادل و اجزای دیگر كه

2017-10-26 0

گشتاور سنج(Torque Tester)

به نام خدا گشتاور سنج ( تركمتر چیست؟) گشتاور یا ( Torque ) : حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یك جسم از

2017-10-26 0

صوت سنج ( Sound Level Meter)

به نام خدا صوت سنج (صدا سنج sound level meter)چیست؟ اجزای سازنده صوت سنج كدامند؟   تعریف صوت سنج یا

2017-10-26 0

ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

به نام خدا ترمومتر مادون قرمز یا IR چیست؟ سنسورهای غیرتماسی دما چیست؟ ارتباط امواج مادون قرمز و اندا

2017-10-26 0

ویدئو بروسكوپ،دوربین بازرسی(Video Borescope)

به نام پروردگار ویدئو بروسكوپ/ فایبر اسكوپ/دوربین بازرسی (Video Borescope)چیست؟ كاربرد ویدئو بروسكوپ

2017-10-26 0

متر لیزری (Laser Meter)

به نام خدا متر لیزری/فاصله سنج لیزری چیست؟   یكی از وسایل كاربردی، دقیق با كاربری آسان متر لیزری/فاص

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد