ترخیص كالا

ترخیص کالا

خانه مقالات ترخیص کالا

ترخیص كالا

ترخیص كالا چیست ؟ ترخیص كالا و یا ترخیص یك فرایند است كه توسط ترخیص كار به عنوان نماینده ی قانونی صا

2017-10-26 0

ترخیص كالا

ترخیص كالا این گونه تعریف می شود : ارسال یا دریافت كالا از طریق مرزهای ورودی یا همان گمركات براساس ا

2017-10-26 0

ترخیص كار

  ترخیص كار كیست ؟ به شخص یا اشخاصی كه در انجام امور و رویه های گمركی ماهر هستند و براساس انجام این

2017-10-26 0

نبود رویه واحد برای ترخیص كالا در گمرك

نبود رویه واحد برای ترخیص كالا ، اختلاف 6 میلیون دلاری در ارزش‌گذاری 2 كالای یكسان ، عضو كمیسیون انر

2017-10-26 0

ترخیص كالا مشروط به ثبت اطلاعات ارزی بازرگانان شد

بر اساس اعلام گمرك در صورت عدم ثبت منشا ارزی از سوی بازرگانان در سامانه ارزی امكان ترخیص كالا برای آ

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد