كارت مجاورتی یا prox card  و آینده آن

تعاریف و مقررات

خانه مقالات تعاریف و مقررات

كارت مجاورتی یا prox card و آینده آن

كارت مجاورتی یا prox card  نوعی كارت هوشمند تماسی هست كه بدون قرار گرفتن در دستگاه های كارتخوان (مثل

2017-10-26 0

حق العمل كارگمركی ( Customs Broker)

حق العمل كارگمركی ( Customs Broker) حق العمل كارگمركی ( Customs Broker) به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی

2017-10-26 0

فهرست مبادی مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمركی

           فهرست مبادی مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمركی      در اجرای مفاد بند 1

2017-10-26 0

اصطلاحات معمول در ظهر نویسی / پشت نویسی اسناد

كالای اعتبارات اسنادی در واقع بعنوان وثیقه بانك بوده و بعبارتی بارنامه سند اصلی مالكیت كالا میباشد و

2017-10-26 0

ترخیصیه

ترخیصیه ( دستورتحویل یا اجازه تحویل ) سند یا حواله تحویل كالا به صاحب آن یا عبوردهنده است كه از سوی

2017-10-26 0

Surety ship Bond

در تجارت الكترونیك این ضمانتنامه ، ضمانت نامه ایی است كه تعهد به فعل غیر می كند. عقد ضمان را می‌توان

2017-10-26 0

نقطه تجاری

مفهوم نقطه تجاری برای نخستین‌بار به منظور فراهم كردن فرصت‌های تجاری بین‌المللی برای بنگاه‌های كوچك و

2017-10-26 0

فورواردر و قراردادهای تجارت بین المللی

فورواردر با توجه به وظایف و مسئولیت هایی كه دارد بایستی احاطه كاملی به كلیه تجارت بین المللی اعم از

2017-10-26 0
1 2 3 4
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد