ایران كد

تعاریف و مقررات

ایران كد

به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الكترونیكی مصوب

2017-10-26 0

رویه‌های گمركی

كالای وارده به قلمرو گمركی را می‌توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد: الف ـ ورود قطعیب ـ ورود مو

2017-10-26 0

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی : بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است كه دولت موظف به تحقق آنها م

2017-10-26 0

مناطق آزاد تجاری

با این كه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه تعریف بانك جهانی تعریف كامل ت

2017-10-26 0

معافیت مالیاتی

منظور از معافیت مالیاتی معافیتی پولی است كه درآمد قابل مالیات گیری را كم می‌كند. وضعیت معاف از مالیا

2017-10-26 0

تعریف شهرك صنعتی

شهرك صنعتی (به انگلیسی: Industrial Estate یا Industrial park) به شهركی در فاصله حداقل 20 كیلومتری از

2017-10-26 0

قاچاق كالا چیست ؟

قاچاق چیزی است كه ورود آن به كشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به

2017-10-26 0

تعریف واردات

واردات ، به كالاهایی كه در كشور یا كشورهایی ساخته و یا فراهم شده و از راه تجاری به یك كشور دیگر وارد

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد