آموزش تجارت خارجی

تعاریف و مقررات

آموزش تجارت خارجی

آموزش تجارت خارجی روش‌های خرید كالا روش‌های خرید كالا براساس اینكوترمز 2000 به شرح زیر است :   (EXW)

2017-10-26 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد