آشنایی با مفاهیم و مراحل صادرات كالا

صادرات

خانه مقالات صادرات

آشنایی با مفاهیم و مراحل صادرات كالا

صادرات عبارتست از ارتباط و كاركردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . صادرات

2017-10-26 0

انواع ضمانتنامه های ارزی و صادراتی

انواع ضمانتنامه های ارزی PVG, APG, … ضمانتنامه های ارزی و صادراتی به چند دسته تقسیم بندی می شوند. به

2017-10-26 0

صادرات كالا

صادرات كالا    در آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی صادرات به دو دسته تقسیم شده است . 1- صادرات قطعی

2017-10-26 0

صادرات

صادراتصادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندكاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی ج

2017-10-26 0

انواع شیوه های پرداخت در معاملات بین الملل با تكیه بر روش اعتبارات اسنادی

انواع شیوه های پرداخت در معاملات بین الملل با تكیه بر روش اعتبارات اسنادی  لزوم مبادلات جهانی از قرن

2017-10-26 0

بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

بررسی ها نشان می دهد كه بازاریابی فرش دستباف در ایران به صورت علمی دنبال نمی شود و هنوز جنبه سنتی دا

2017-10-26 0

گواهی های مرسوم صادرات

گواهی بهداشت نباتی مراحل و مجوز صادرات كالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی صادرات به دو دسته ت

2017-10-26 0

اطلاعاتی مفید درباری مجوز صادرات كالا و خدمات (BAFA)

عبارت (BAFA) به چه معنا است؟ عبارت (BAFA) خلاصه شده ی واژه های آلمانی (Bundesamt für Wirtschaft und

2017-10-26 0
1 2 3
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد