اخبار تجارت

اخبار و مقالات پرشین تجارت

Permission to export standardization products

Permission to export standardization products Customs Circular of the Islamic Republic of Iran on (c

2017-10-26 0

تصويب نامه هيئت وزيران در مورد آيين‌نامه اجرايي شناسه‌هاي كالا و رهگيري كالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 75642/52403 مورخ 23/6/1395 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت

2017-10-26 0

Permission to export standardization products

Permission to export standardization products Customs Circular of the Islamic Republic of Iran on th

2017-10-26 0

Announcement – Inspection certificates of bank statements

Announcement – Inspection certificates of bank statements Due to the requirement to provide co

2017-10-26 0

الزامات ناظر بر فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوب شوراي پول اعتبار

جهت دانلود بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر روی لینك زیر كلیك فرمایید. http://www.cbi.ir/pa

2017-10-26 0

تفسير ماده 8، الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي

لطفا برای دانلود تفسیر بخشنامه روی لینك زیر كلیك بفرمایید. http://www.cbi.ir/page/8985.aspx

2017-10-26 0
Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp